Terug naar homepagina

Realisatiefase

U heeft gekozen voor een nieuw inrichtingsconcept of nieuw meubilair. In korte tijd moet er veel geregeld worden. Met onze ervaring en kennis bespaart u kosten en moeite in deze fase. Het resultaat: binnen de afgesproken termijn én budget is uw nieuwe inrichting gebruiksklaar. Simpeler kunnen wij het niet voor u maken.

Projectmanagement

Wanneer uw nieuwe inrichting complex is of tijd u parten speelt kunnen wij dit voor u managen. U kunt zich voorstellen als uw bestaande huisvesting een forse verandering ondergaat of de inrichting van uw nieuwe pand continue aandacht vraagt. Met ons projectmanagement kunnen wij de partijen aansturen, houden controle op planning en begroting, coördineren de realisatie en doen verslag aan u.

Installatie en montage

Onze vakmensen zijn goed opgeleide installateurs en monteurs met kennis en ervaring op hun vakgebied. Zij begrijpen wat u verwacht en van hen wordt verwacht. Dragen zorg voor goede en vakkundige installaties, of het gaat om werkplekken, bedrijfsrestaurant, raamstoffering of vloerafwerkingen. Onze vakmensen beseffen dat een goede werkomgeving het welzijn van de gebruiker beïnvloedt. Zij zorgen voor een vakkundige oplevering gebruiksklaar, schoongemaakt en stofvrij en binnen de afgesproken tijd. Om overlast te voorkomen, is het mogelijk installatie- en montagewerkzaamheden buiten kantooruren te doen.

Kabelmanagement

In samenwerking met uw ICT bedrijf kunnen wij zorgdragen voor uw stroom en informatie voorziening waar u wenst in de organisatie. Niets is zo essentieel een goede stroom- en informatievoorziening in de kantoorruimtel. Vaak worden kabels en snoeren aangebracht als opstellingen al zijn geplaatst en gebruikers aan het werk gaan. Wij voorzien werkplekken van bekabeling wanneer u dat wenst: tijdens de realisatie of later, tijdens het gebruik. Veilig voor uw ICT en veilig en hygiënisch voor uw medewerkers.

Interne verhuizing

Wijzigingen in uw organisatie? Soms is het onoverkomelijk dat er inrichting moet worden verhuisd. Het verplaatsen van afdeling of een complete verhuizing van uw organisatie. Aan de hand van een gefundeerd verhuisplan zetten onze vakmensen in. Zij zorgen voor een zorgeloze verhuizing voor u en uw medewerkers, zodat uw organisatie kan blijven draaien.

Terug naar homepagina